అప్లికేషన్
బేకరీ

స్క్వేర్ టెక్నాలజీ స్తంభింపచేసిన డౌలు, క్రోసెంట్, పఫ్ పేస్ట్రీ, ఎగ్ టార్ట్ క్రస్ట్, పైస్‌లను స్తంభింపజేయడానికి స్పైరల్ ఫ్రీజర్‌ను సరఫరా చేస్తుంది. మేము ఉష్ణోగ్రత మరియు తేమ నియంత్రణతో స్పైరల్ ప్రూఫర్‌లను కూడా అందిస్తాము.